Students

Page Updated On : 29/06/2017 - 06:48:22

STUDENTS ON ROLL IN THE DISCIPLINE OF MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLGY

 

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

NEW DELHI-110012

 

S.No

Name of the student

Chairman

M Sc. Students

1)       

Ms. Bablee Kumari Singh (20704)

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

2)       

Mr. Soham Choudhary (20705)

Dr. Monika Dalal

3)       

Mr. Sumit Jha (20706)

Dr. Amol Kr. U. Solanke

4)       

Mr. Sougata Bhattacharjee (20707)

Dr. S. Barthakur

5)       

Ms. L. Ashakiran Devi (20708)

Dr. Rhitu Rai

6)       

Mr. Abinash Biswajit Shetty (20709)

Dr. P. K. Dash

7)       

Mr. Niladri Barman (20837)

Dr. Monika Dalal

8)       

Mr. Sourav Kumar Das (20838)

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

9)       

Mr. Bipratip  Dutta (20839)

Dr. Amol Kr. U. Solanke

10)   

Ms. Shaziya  Sultana (20840)

Dr. S. Barthakur

11)   

Mr. Akash  Paul (20841)

Dr. Subodh Kr. Sinha

12)   

Mr. Sunil  Ningombam (20842)

Dr. Jasdeep C. Padaria

13)   

Ms. Taku Monya (20843)

Dr. Rhitu Rai

 

 

 

Ph.D students

1)       

Mr. Ravi Prakash Saini (10013)

Dr. T. R. Sharma

2)       

Mr. Rajendra Prasad Meena (10018)

Dr. Jasdeep Padaria

3)       

Mr. Deepak V. Pawar (10153)

Dr. N. K. Singh

4)       

Ms. Antara Das (10154)

Dr. Kishor Gaikwad

5)       

Mr. Prashant Yadav (10155)

Dr. Anita Grover

6)       

Mr. Lianthanzauva (10313)

Dr. R. C. Bhattacharya

7)       

Mr. Alim Junaid (10314)                 

Dr. Kishor Gaikwad

8)       

Mr. Albert Maibam (10315)

Dr. Jasdeep C. Padaria

9)       

Mr. Mahajan Mahesh Mohanrao (10316)

Dr. Kanika

10)   

Mr. Rakesh Kumar Prajapat (10317)

Dr. Rekha Kansal

11)   

Mr. Vinod Kumar Jangid (10318)

Dr. Anita Grover

12)   

Ms. Anupma (10319)

Dr. Sarvjeet Kaur

13)   

Mr. Manoj M.L. (10495)                  

Dr. N.K. Singh

14)   

Mr. Sudhir Kumar (10496)

Dr. R. C. Bhattacharya

15)   

Ms. Shruti Sinha (10497)                 

Dr. Kishor Gaikwad

16)   

Ms. Shikha Dixit (10498)                

Dr. Anita Grover

17)   

Mr. Panazade Kishor Prabhakar (10500)

Dr. Jasdeep Padaria

18)   

Ms. Priyanka (10501)                                  

Dr. Kanika

19)   

Mr. Pawan Sitaram Mainkar (10549)

Dr. Rekha Kansal

20)   

Mr. Kamble Viraj Gangadhar (10550)

Dr. Sarvjeet Kaur

21)   

Mr. Sandeep Jaiswal (10639) 

Dr. Debasis Pattanayak

22)   

Ms. Sarita Kumari  (10640)

Prof. N.K. Singh

23)   

Mr. Lalbahadur Singh (10696)

Dr. P.K. Jain

24)   

Ms. Priyanka Singh (10697)  

Dr. T. Mohapatra

25)   

Mr. Chetan Kumar Nagar (10720)

Dr. P. K. Mandal

26)   

Ms. Sharani  Choudhury (10836)

Dr. R.C. Bhattacharya

27)   

Ms. Parichita  Priyadarshini (10837)

Dr. P.K. Jain

28)   

Ms. Jyotsana  Tilgam (10838)

Dr. Debasis Pattanayak

29)   

Ms. Sreeshma  N (10839)

Prof. N.K. Singh

30)   

Ms. Alka  Bharati (10840)

Dr. P. K. Mandal

31)   

Mr. Kishor Uttamrao Tribhuvan(10841)

Dr. Kishor Gaikwad

32)   

Mr. Kuldeep  Kumar (10842)

Dr. Kishor Gaikwad

33)   

Mr. Deepanshu  Jayaswal (10843)

Dr. Rekha Kansal

34)   

Mr. Mahendra C(10844)

Dr. Kanika

35)   

Ms. Gamage Dona Gaya Chaturani (10918)

Dr. Anita Grover