Students

STUDENTS ON ROLL IN THE DISCIPLINE OF MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY

 

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

NEW DELHI-110012

 

Name of the student

Chairperson

Ph.D Students

Mr. Rakesh Bhowmick (10152)

Prof. N. K. Singh

Ms. Antara Das (10154)

Dr. Kishor Gaikwad

Ms. Mamta Gupta (10217)

Dr Sarvjeet Kaur

Mr. Vinod Kumar Jangid (10318)

Dr. Anita Grover

Mr. Manoj M.L. (10495)                    

Prof. N. K. Singh

Ms. Shikha Dixit (10498)                  

Dr. Anita Grover

Mr. Panazade Kishor Prabhakar (10500)

Dr. Jasdeep Padaria

Ms. Priyanka (10501)                         

Dr. Kanika

Mr. Pawan Sitaram Mainkar (10549)

Dr. Rekha Kansal

Ms. Priyanka Singh (10697)  

Prof. N. K. Singh

Mr. Chetan Kumar Nagar (10720)

Dr. Pranab Kumar Mandal

Ms. Sharani  Choudhury (10836)

Dr. R. C. Bhattacharya

Ms. Sreeshma  N (10839)

Prof. N. K. Singh

Mr. Kishor Uttamrao Tribhuvan(10841)

Dr. Kishor Gaikwad

Mr. Kuldeep  Kumar (10842)

Dr. Kishor Gaikwad

Mr. Deepanshu  Jayaswal (10843)

Dr. Rekha Kansal

Mr. Mahendra C (10844)

Dr. Kanika

Ms. Gamage Dona Gaya Chaturani (10918)

Dr. Anita Grover

Mr. Soham Choudhury  (11068)

Dr. Monika Dalal

Mr. Sougata  Bhattacharjee  (11069)

Dr. Debasis Pattanayak

Ms. L. Ashakiran Devi   (11070)

Dr. R. C. Bhattacharya

Ms. Bablee Kumari Singh  (11071)

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

Mr. Abinash Biswajit Sethy (11072)

Dr. Amolkumar U. Solanke

Mr. Prashant R. Shingote        (11073)

Dr. Kanika

Mr. Sachin (11074)

Dr. Pranab Kumar Mandal

Mr. Suhas Karkute (11288)

Dr. Amol Kumar Solanke

Mr. Niladri Barman (11289)

Dr. Monika Dalal

Mr. Bipratip  Dutta (11290)

Dr. S. V. A. C. R. Mithra

Ms. Sheel Yadav (11291)

Dr. Pradeep Kumar Jain

Mr. Akash  Paul (11293)

Dr. Kishor Gaikwad

Mr. Saakre Manjesh (11294)

Dr. Debasis Pattanayak

Ms. Taku Monya (11295)

Dr. P. K. Dash

Mr. Mawuli Kwamla Azameti (11362)

Dr. Jasdeep C. Padaria

Ms. Shaziya  Sultana (11367)

Dr. Sharmistha Barthakur

Mr. Sandesh Tulsiram (11370)

Dr. Anita Grover

M Sc. Students

Mr. Muhammed Shamnas V (20994)

Dr. Subodh Kumar Sinha

Mr. Johan Ajnabi  (20995)

Dr. Monika Dalal

Mr. Krishnayan Paul  (20996)

Dr. Debasis Pattanayak

Mr. Naresh Kumar Samal  (20997)

Dr. R. C. Bhattacharya

Mr. Megavath Ravi Naik  (20998)

Dr. Pranab Kumar Mandal

Mr. Zaherul Islam (20999)

Dr. T. K. Mondal

Mr. Somya Gupta  (21043)

Dr. Sarvjeet Kaur

Mr. Ankan Chakraborty (21148)

Dr. Monika Dalal

Mr. Samar Deb (21149)

Dr. Tapan Kr. Mondal

Ms. Priyanka Kumari (21150)

Dr. Subodh Kr. Sinha

Mr. Jeet Roy (21151)

Dr. S. V. A. C. R. Mithra

Ms. Ashika Debbarma (21152)

Dr. Sarvjeet Kaur

Ms. Tamilarasi M. (21153)

Dr. Kanika

Mr. Sovanlal Sahu (21154)

Dr. P. K. Dash

 

Page Updated On : 30/07/2019 - 10:20:04