Students

ICAR-NATIONAL INSTITUTE FOR PLANT BIOTECHNOLOGY

 

Discipline of Molecular Biology & Biotechnology

 

ICAR-Indian Agricultural Research Institute

New Delhi-110012

S.No

Name of the student

Chairperson

Ph.D Students

 1.  

Ms. Mamta Gupta (10217)

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Mr. Manoj M.L. (10495)                      

Prof. N. K. Singh

 1.  

Ms. Priyanka Singh (10697)  

Prof. N. K. Singh

 1.  

Mr. Chetan Kumar Nagar (10720)

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Ms. Sharani  Choudhury (10836)

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Ms. Sreeshma  N (10839)

Prof. N. K. Singh

 1.  

Mr. Mahendra C. (10844)

Dr. Kanika

 1.  

Mr. Soham Choudhury  (11068)

Dr. Monika Dalal

 1.  

Ms. L. Ashakiran Devi   (11070)

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Ms. Bablee Kumari Singh  (11071)

Dr. S.V.A.C.R. Mithra

 1.  

Mr. Abinash Biswajit Sethy (11072)

Dr. Amolkumar U. Solanke

 1.  

Mr. Sachin (11074)

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Mr. Suhas G. Karkute (11288)

Dr. Amol Kumar Solanke

 1.  

Mr. Bipratip  Dutta (11290)

Dr. S. V. A. C. R. Mithra

 1.  

Ms. Sheel Yadav (11291)

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Akash  Paul (11293)

Dr. Kishor Gaikwad

 1.  

Mr. Saakre Manjesh (11294)

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Ms. Taku Monya (11295)

Dr. P. K. Dash

 1.  

Mr. Mawuli Kwamla Azameti (11362)

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Shaziya  Sultana (11367)

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Mr. W. Sandesh Tulsiram (11370)

Dr. Anita Grover

 1.  

Mr. Krishnayan Paul (11546)

Dr. Debasis Pattanayak

 1.  

Mr. Muhammed Shamnas V. (11547)

Dr. Subodh Kumar Sinha

 1.  

Mr. Naresh Kumar Samal (11548)

Dr. R. C. Bhattacharya

 1.  

Mr. Zaherul Islam (11549)

Dr. Amol Kumar U. Solanke

 1.  

Mr. Deepesh Kumar (11550)

Dr. S. V. A. C. R Mithra

 1.  

Mr. Dhivyanandham K. (11551)

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Gopal (11552)

Dr. Pradeep Kumar Jain

 1.  

Mr. Ankur Poudel (11646)

Dr. Pranab Kumar Mandal

M Sc. Students

 1.  

Mr. Megavath Ravi Naik  (20998)

Dr. Pranab Kumar Mandal

 1.  

Ms. Somya Gupta  (21043)

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Mr. Ankan Chakraborty (21148)

Dr. Monika Dalal

 1.  

Mr. Samar Deb (21149)

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Ms. Priyanka Kumari (21150)

Dr. Subodh Kr. Sinha

 1.  

Mr. Jeet Roy (21151)

Dr. S. V. A. C. R. Mithra

 1.  

Ms. Ashika Debbarma (21152)

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Ms. Tamilarasi M. (21153)

Dr. Kanika

 1.  

Mr. Sovanlal Sahu (21154)

Dr. P. K. Dash

 1.  

Mr. Akash Maity (21308)

Dr. Monika Dalal

 1.  

Ms. Rekha Mahato (21309)

Dr. Tapan Kumar Mondal

 1.  

Mr. Mutawar Ashfaf S. (21310)

Dr. Sarvjeet Kaur

 1.  

Mr. Mahamed Ashiq I. (21311)

Dr. Sharmistha Barthakur

 1.  

Ms. Shwetha R (21312)

Dr. Jasdeep C. Padaria

 1.  

Ms. Ankita Vilasrao Chinche (21313)

Dr. Kanika

 1.  

Ms. Anindita Barua (21314)

Dr. N. C. Gupta

 1.  

Mr. Gowtham T. P. (21315)

Dr. P. K. Dash

 

 

 

 

 

 

Page Updated On : 12/06/2020 - 08:15:12